Personenbelasting 

Personenbelasting

 

Ook de aangifte personenbelasting wordt er niet eenvoudiger op. Elk jaar komen er meer codes bij dan er wegvallen of er gebeuren andere ingrijpende wijzigingen. Dit zorgt onherroepelijk voor verwarring en zorgt ervoor dat de aangifte steeds complexer wordt.

Bij de huidige stand van zaken, gezien de complexiteit, is het van het grootste belang dat alle mogelijke aftrekposten en/of belastingverminderingen kunnen worden geoptimaliseerd. Wat kunnen wij hier voor U betekenen;

Opmaak, berekening, simulatie van de aangifte personenbelasting, zowel voor bedrijfsleiders als voor zelfstandigen,

Bijstand bij controles en bezwaarprocedures.