Boekhouding & Accountancy

Boekhouding

 

 Inzake boekhouding & accountancy verzorgen wij voor U onder meer de volgende opdrachten :

 

Boekhoudkundige verwerking, gaande van het inboeken van facturen en financiële bewerkingen tot nazicht, advies en controle,

Opvolging van de door U gevoerde boekhouding,

Tussentijdse rapportering & bespreking van deze rapportering,

Bijstand bij kredietaanvragen, investeringsprojecten, waardebepaling van ondernemingen, en andere relevante opdrachten,

Budgettering,

 Voorbereiding, opmaken & uitwerken van de balans, winstberekening evenals het opmaken van de jaarlijks te publiceren jaarrekening.